KOMUNÁLNÍ ODPAD

 

      Sazba poplatku za poplatníka pro tyto fyzické osoby činí: = 600,- Kč       

  1. fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt
  2. fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů
  3. fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců
  4. fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

      Sazba poplatku pro tyto fyzické osoby činí: = 600,- Kč

  1. fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoby, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

POPLATEK ZE PSŮ

      a) za prvního psa: 100,- Kč

      b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 150,- Kč

      c) poplatek 0,00 Kč
           - za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského/vdoveckého důchodu
           - poživatel sirotčího důchodu

SPLATNOST POPLATKŮ JEDNORÁZOVĚ

komunální odpad: do 31. března 2019
psi: do 31. března 2019

 

Způsob úhrady poplatků

1.) v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Podlesí

2.) převodem na úřet obce Podlesí - č.ú. 2321684/0600 (MONETA Money bank)

Variabilní symbol = číslo popisné rodinného domu - v případě, že za fyzické osoby, které tvoří domácnost, bude platit jedna zvolená osoba.

Variabilní symbol = rodné číslo - v případě, že poplatník platí sám za sebe.

V případě platby za nemovitost, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je potřeba navíc uvést do specifického symbolu číslo popisné nemovitosti.

  • delitko

Obec Podlesí
č.p. 81
Příbram
261 01

e-mail: obeczavinacobecpodlesi.cz
IČ: 00662941
Číslo účtu: 2321684/0600
www.obecpodlesi.cz

Úřední hodiny pro veřejnost
Po  a  St:    7.30 - 11.30; 12.30 - 17.00
Út   a  Čt:   7.30 - 11.30; 12.30 - 15.00
Pátek:              ZAVŘENO

© Obec Podlesí. Právní doložka. Tvorba stránek moonbarks.

Středočeský kraj