Potvrzení o vyvěšení dokumentů

DOKUMENT ZDE

vyvěšeno: 6.1.2020

 

 Obecně závazná vyhláška 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podlesí

Vyvěšeno: 12.12.2019

Sejmuto: 02.01.2020

 

delitko

 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

DOKUMENT ZDE:

Příloha č. 1

DOKUMENT ZDE:

vyvěšeno: 10.12.2019

sejmuto: 2.1.2023

delitko

 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

DOKUMENT ZDE:

vyvěšeno: 27.11.2019

sejmuto: 16.12.2019 

 

delitko

 Veřejná vyhláška - oznámení

DOKUMENT ZDE:

vyvěšeno: 17.10.2019

sejmuto: 4.11.2019 

 

delitko

Veřejná vyhláška - oznámení

DOKUMENT ZDE:

vyvěšeno: 3.10.2019

sejmuto: 18.11.2019 

 

delitko

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

DOKUMENT ZDE:

vyvěšeno: 31.8.2019

sejmuto: 2.1.2023 

delitko

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

DOKUMENT ZDE:

vyvěšeno: 30.8.2019

sejmuto: 16.9.2019 

delitko

Veřejná vyhláška - oprava komunikace

stavební povolení

DOKUMENT ZDE:

vyvěšeno: 14.5.2019

sejmuto: 30.5.2019

delitko

Oznámení o zveřejňování dokumentů obce Podlesí

DOKUMENT ZDE

vyvěšeno: 7.5.2019

delitko

Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti

DOKUMENT ZDE

vyvěšeno: 26.4.2019

sejmuto: 28.5.2019

delitko

Návrh závěrečného účtu obce Podlesí za rok 2018

DOKUMENT ZDE

vyvěšeno: 14.4.2019

sejmuto:

delitko

Vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

vyvěšeno: 14.3.2019

sejmuto: 1.4.2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

ZDE

vyvěšeno: 14.12.2018

sejmuto: 10.1.2019

delitko

Návrh rozpočtu Svazku Podbrdského regionu na rok 2019

ZDE

vyvěšeno: 19.11.2018

sejmuto: 7.12.2018

delitko

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

ZDE

vyvěšeno: 11.10.2018

sejmuto: 8.11.2018

delitko

Nařízení Středočeského kraje

ZDE

vyvěšeno: 30.8.2018

sejmuto: 15.9.2018

delitko

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

ZDE

vyvěšeno: 28.8.2018

delitko

Zveřejenění záměru - PRODEJ POZEMKU

ZDE

vyvěšeno: 9.7.2018

sejmuto: 25.7.2018

delitko

Zveřejnění záměru - PRONÁJEM POZEMKŮ

ZDE

vyvěšeno: 9.7.2018

sejmuto: 25.7.2018

delitko

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Podbrdského regionu za rok 2017

vyvěšeno: 13.6.2018

dokument ZDE

delitko

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2017 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

vyvěšeno: 13.6.2018

dokument ZDE

delitko

 Název  Vyvěšeno  Sejmuto  Dokument
 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2017  18.5.2018  8.6.2018  ZDE ...
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017  18.5.2018  8.6.2018 ZDE ...
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017  18.5.2018  8.6.2018 ZDE ...
 Rozvaha k 31.12.2017  18.5.2018  8.6.2018  ZDE ...
 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017  18.5.2018  8.6.2018  ZDE ...
 Příloha k 31.12.2017  18.5.2018  8.6.2018  ZDE ...

 

delitko

 

 Název  Vyvěšeno  Sejmuto  Dokument
 Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2017  18.5.2018  8.6.2018 ZDE ... ; ZDE...
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017  18.5.2018  8.6.2018 ZDE ...
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017  18.5.2018  8.6.2018 ZDE ...
 Rozvaha k 31.12.2017  18.5.2018  8.6.2018  ZDE ...
 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017  18.5.2018  8.6.2018  ZDE ...
 Příloha k 31.12.2017  18.5.2018  8.6.2018

 ZDE ... 

 

delitko

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram

... ZDE ...

vyvěšeno: 27.4.2018

delitko

Veřejná vyhláška - daně z nemovitostí

... ZDE ...

vyvěšeno: 24.4.2018

sejmuto: 29.5.2018

delitko

Návrh rozpočtu na rok 2018 Svazku obcí pro Vodovody a kanalizace 

... ZDE ...

vyvěšeno: 7.4.2018

delitko

Návrh závěrečného účtu obce Podlesí za rok 2017

... ZDE ...

vyvěšeno: 12.3.2018

sejmuto: 29.3.2018

 

delitko

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Svazek obcí podbrdského regionu

... ZDE ...

vyvěšeno: 29.1.2018

delitko

rok 2017

delitko

Oznámení o zveřejňování dokumentů

... ZDE ...

vyvěšeno: 18.12.2017

delitko

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Svazku obcí Podbrdského regionu na rok 2018

... ZDE ...

vyvěšeno: 16.12.2017

delitko

Střednědobý výhled Svazku obcí Podbrdského regionu 2019 - 2020

... ZDE ...

vyvěšeno: 28.11.2017

sejmuto: 15.12.2017

delitko

Návrh rozpočtu Svazku obcí Podbrdského regionu na rok 2018

... ZDE ...

vyvěšeno: 22.11.2017

sejmuto: 15.12.2017

delitko

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

...  ZDE ...

vyvěšeno: 8.11.2017

sejmuto:  24.11.2017

delitko

Zveřejnění záměru

... ZDE ...

vyvěšeno: 11.10.2017

sejmuto:  27.10.2017

delitko

Zveřejnění záměru

... ZDE ...

vyvěšeno: 2.10.2017

sejmuto: 18.10.2017

delitko

Zveřejnění záměru

... ZDE ...

vyvěšeno: 2.10.2017

sejmuto: 18.10.2017

delitko

Návrh opatření obecné povahy

... ZDE ...

vyvěšeno: 14.9.2017

sejmuto: 30.9.2017

delitko

Výběrové řízení č. SPB/054/2017 na prodej pozemku p.č. 328/3 v kú Podlesí nad Litavkou

... ZDE ...

... ZDE ...

vyvěšeno: 12.7.2017

sejmuto: 9.8.2017

delitko

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Středočeský kraj

... ZDE ...

vyvěšeno: 28.4.2017

sejmuto: 30.5.2017

delitko

Rouhodnutí - kanalizační přípojky

... ZDE ...

vyvěšeno: 20.4.2017

sejmuto: 6.5.2017

delitko

Veřejná vyhláška
Sdělení - Seznámení s podklady rozhodnutí

... ZDE ...

vyvěšeno: 10.3.2017

sejmuto: 27.3.2017

delitko

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

dokument ZDE

vyvěšeno: 27.2.2017

delitko

Veřejná vyhláška

...ZDE ...

Vyvěšeno: 13.2.2017

Sejmuto:  1.3.2017

delitko

Název Vyvěšeno Sejmuto Dokument

 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí                                                     

 3.2.2017

 16.1.2017

 20.2.2017

 1.2.2017

 ZDE ...

 ZDE ...

 

Název Vyvěšeno Sejmuto Dokument

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Veřejná vyhláška                                                                                  

 8.2.2017

 7.1.2017

 24.2.2017

 23.1.2017

 ZDE ...

 ZDE ...

 

delitko

ARCHIV

rok 2016

Název Vyvěšeno Sejmuto Dokumnet

 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti

 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti                                       

 22.12.2016

 22.12.2016


7.1.2017

7.1.2017

 

 ZDE ...

 ZDE ...

 

Název Vyvěšeno Sejmuto Dokumnet
 Návrh rozpočtu Svazku obcí Podbrdského regionu                                     17.11.2016  5.12.2016  ZDE ...

 

 Název  Vyvěšeno  Sejmuto  Dokument
 Usnesení o nařízení dražebního roku                                                                             18.11.2016      5.12.2017      ZDE ...          

 

 Název  Vyvěšeno  Sejmuto  Dokument
 Veřejná vyhláška - MŽP                                                                              19.10.2016   4.11.2016  ZDE ...

 

 Název  Vyvěšeno  Sejmuto  Dokument

 Rozhodnutí - kanalizačná řád

 Oznámení - kanalizační řád                                                                     

 7.9.2016

 3.8.2016

 23.9.2016

 19.8.2016

 ZDE ...

 ZDE ...

 

 Název  Vyvěšeno  Sejmuto  Dokument

 Oznámení o podání návrhu - záplavové území                                          

 28.7.2016  15.8.2016

 ZDE ...

 

 Název  Vyvěšeno Sejmuto Dokument
 Záměr o pachtu                                                                                          30.6.2016 18.7.2016  ZDE ...

 

 Název  Vyvěšeno  Sejmuto  Dokument

 Záměr - výpůjčka pozemků                                                                          

 3.6.2016  20.6.2016

 ZDE ...

 

 Název  Vyvěšeno  Sejmuto  Dokument

 Návrh závěrečného účtu za rok 2015 - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

 Rozpočet na rok 2016 - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

 29.4.2016  16.5.2016

  ZDE ...
  ZDE ...

 

 Název  Vyvěšeno  Sejmuto  Dokument

 Veřejná vyhláška - Finanční úřad                                                                    

 29.4.2016  30.5.2016

 
 ZDE ...

 

 

 Název  Vyvěšeno  Sejmuto  Dokument
 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2015  12.4.2016  28.4.2016  ZDE ...
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015  12.4.2016  28.4.2016  ZDE ...
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015  12.4.2016  28.4.2016  ZDE ...
 Rozvaha k 31.12.2015  12.4.2016  28.4.2016  ZDE ...
 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015  12.4.2016  28.4.2016  ZDE ...
 Příloha k 31.12.2015  12.4.2016  28.4.2016  ZDE ...

 

 Název  Vyvěšeno  Sejmuto  Dokument

 Zpráva o uplatňování územního plánu Podlesí                                           

 Zpráva o uplatňování územního plánu Podlesí                                                      

 4.4.2016  20.4.2016

 ZDE ...

 ZDE ...

 

 Název  Vyvěšeno  Sejmuto Dokument

 Návrh závěřečného účtu obce za rok 2015

 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 - příloha č. 1 - 1.část

 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 - příloha č. 1 - 2.část

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

 21.3.2016  8.4.2016

 ZDE ...

 ZDE ...

 ZDE ...

 ZDE ...

 

delitko 

Obec Podlesí
č.p. 81
Příbram
261 01

e-mail: obeczavinacobecpodlesi.cz
IČ: 00662941
Číslo účtu: 2321684/0600
www.obecpodlesi.cz

Úřední hodiny pro veřejnost
Po  a  St:    7.30 - 11.30; 12.30 - 17.00
Út   a  Čt:   7.30 - 11.30; 12.30 - 15.00
Pátek:              ZAVŘENO

© Obec Podlesí. Právní doložka. Tvorba stránek moonbarks.

Středočeský kraj