Důležitý datum

 

LESNÍ DIVADLO

letní termíny

termíny divadla

Info zde

delitko male bocni

SMS zprávy z obce

 

Zdarma

sms

delitko male bocni

Mateřská škola Podlesí

GDPR

 

Informovaný souhlas

 gdpr

delitko male bocni

Facebook (obec)

 

Co se dějě v obci

fb

delitko male bocni

Vážení spoluobčané,

Sběr nebezpečného a velkoobjemového je plánován ve Starém Podlesí, na Drmlově Poli a v Novém Podlesí

na pátek 27.4.2018 od 15:00 - 19:00 hodin

a sobotu 28.4.2018 od 9:00 - 12:00 hodin

V sobotu proběhne sběr železného šrotu. Železný šrot a elektroodpad je možné dovést přímo do hasičárny, která bude otevřena v sobotu od 8:30 hodin.

kontejner zmenšený

 

IMG 8667

Vážení spoluobčané,

veřejné zasedání se bude konat 28.3.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Pozvánka je

... ZDE ...

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ

Vážení spoluobčané,

splatnost místních poplatků za komunální odpad a psí mazlíčky

je 31.3.2018. 

plechova popelnice pozinkovana meva 10884 1

SAZBA POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD: 500,- KČ

  1. fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt
  2. fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů
  3. fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců
  4. fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
  5. fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoby, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

POPLATEK ZE PSŮ

      a) za prvního psa: 100,- Kč; za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 150,- Kč

      b) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu:  Kč  0,00

ZPŮSOB ÚHRADY

v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Podlesí nebo převodem na účet obce Podlesí - č.ú. 2321684/0600

Variabilní symbol = číslo popisné rodinného domu - v případě, že za fyzické osoby, které tvoří domácnost, bude platit jedna zvolená osoba.

Variabilní symbol = rodné číslo - v případě, že poplatník platí sám za sebe.

V případě platby za nemovitost, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je potřeba navíc uvést do specifického symbolu číslo popisné nemovitosti.

 

Tělovýchovná jednota KOVOHUTĚ Podlesí

zve příznivce fotbalu na halový turnaj mladších žáků.

... SOBOTA 10.2.2018 ...

SPORTOVNÍ HALA 3. ZŠ na Březových Horách

... od 9:00 hodin ...

 fotbalhala

Obec Podlesí
č.p. 81
Příbram
261 01

e-mail: obeczavinacobecpodlesi.cz
IČ: 00662941
Číslo účtu: 2321684/0600
www.obecpodlesi.cz

Úřední hodiny pro veřejnost
Po  a  St:    7.30 - 11.30; 12.30 - 17.00
Út   a  Čt:   7.30 - 11.30; 12.30 - 15.00
Pátek:              ZAVŘENO

© Obec Podlesí. Právní doložka. Tvorba stránek moonbarks.

Středočeský kraj